دسترسی به آموزش های آنلاین پایه دوازدهم

ورود به کلاس
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
تعلیمات دینی ۳جلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای محمدیجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
ورود به کلاس
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
فارسی ۳جلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای محمدیجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتم
ورود به کلاس
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
آمادگی دفاعیجلسه دومجلسه سوم تکرار
مدرس:آقای رحیمیجلسه سومجلسه پنجم
جلسه ششمجلسه هفتمجلسه هشتم
جلسه نهمجلسه دهمجلسه یازدهم
ورود به کلاس
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
سلامت بهداشت جلسه دوم جلسه پنجم
مدرس:آقای نوربخشجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهمجلسه چهاردهم
ورود به کلاس
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
مدیریت خانوادهجلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای نوربخشجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهمجلسه چهاردهم
ورود به کلاس
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدپودمان اولجلسه چهارم
اخلاق حرفه ایجلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای سعیدی پورجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتم
ورود به کلاس
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
عربی ۳جلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای مدرکجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهم
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدورود به کلاسجلسه چهارم
اجتماعیدرس سومجلسه پنجم
مدرس:آقای ذوالفقاریپرسش و پاسخ سه درسجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتم
ورود به کلاس
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
شیمی تاسیساتجلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای مدرکجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهم

جدول

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*