سوالات وبلاگ

موضوع های تحقیق جهت درس سواد رسانه ای

دبیر :آقای رضایی

توضیح یکی از موارد ذیل را انتخاب و در وبلاگ خود به شکل یک مقاله حداقل یک صفحه  درج نمایید.

موضوعات:

  1. تاثیر سواد رسانه ای بر زندگی نوجوانان
  2. هر چیز که در جستجوی آنی آنی
  3. بررسی سواد رسانه ای با سبک زندگی

تذکر:ذکر منابع ضروری است امتیاز بالا به افرادی تعلق می گیردد که متن آنها با بقیه مشابه نباشد

**********************************************************

موضوع های تحقیق جهت درس مدیریت خانواده

دبیر :آقای نوربخش

توضیح یکی از موارد ذیل را انتخاب و در وبلاگ خود به شکل یک مقاله حداقل یک صفحه  درج نمایید.

موضوعات:

  1. چه مهارتهایی را یک نوجوان برای زندگی باید بداند
  2. کاهش ازدواج آگاهانه و به هنگام چه پیامدهایی دارد؟
  3. فواید درس مدیریت خانواده را برای شما چه بوده است.

تذکر:ذکر منابع ضروری است امتیاز بالا به افرادی تعلق می گیردد که متن آنها با بقیه مشابه نباشد.

*****************************************************************

موضوع های تحقیق جهت درس الزامات در محیط کار

دبیر :آقای کریمیان

توضیح یکی از موارد ذیل را انتخاب و در وبلاگ خود به شکل یک مقاله حداقل یک صفحه  درج نمایید.

موضوعات:

۱-استرس و اضطراب چیست و چه تاثیری بر کار آیی فرد دارد؟

۲-شرایط استفاده از فضای مجازی برای نوجوان چیست؟

۳-برداشت شما از درس الزامات در محیط کار چیست؟

تذکر:ذکر منابع ضروری است امتیاز بالا به افرادی تعلق می گیردد که متن آنها با بقیه مشابه نباشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*