سوالات وبلاگ آقای رحیمی

موضوع های تحقیق جهت درس مدیریت تولید

دبیر :آقای رحیمی

توضیح یکی از موارد ذیل را انتخاب و در وبلاگ خود به شکل یک مقاله حداقل یک صفحه  درج نمایید.

موضوعات:

  1. نقش کیفیت کالا خدمات در رونق تولید
  2. تولید با روش مهندسی معکوس

تذکر:ذکر منابع ضروری است امتیاز بالا به افرادی تعلق می گیردد که متن آنها با بقیه مشابه نباشد.

موضوع های تحقیق جهت درس مدیریت خانواده

دبیر :آقای رحیمی

توضیح یکی از موارد ذیل را انتخاب و در وبلاگ خود به شکل یک مقاله حداقل یک صفحه  درج نمایید.

موضوعات:

۱-نقش و جایگاه خانواده از منظر اسلام

۲- موانع اجتماعی-فرهنگی-اقتصادی در سر راه ازدواج خانواده ها

تذکر:ذکر منابع ضروری است امتیاز بالا به افرادی تعلق می گیردد که متن آنها با بقیه مشابه نباشد.

موضوع های تحقیق جهت درس  دفاعی

دبیر :آقای رحیمی

توضیح یکی از موارد ذیل را انتخاب و در وبلاگ خود به شکل یک مقاله حداقل یک صفحه  درج نمایید.

موضوعات:

  • نقش حاج قاسم سلیمانی در امنیت منطقه و کشور در مبارزه با تروریسم تکفیری
  • پدافند عامل و غیر عامل
  • شاخصهای فدرت ایران از منظر نظامی-امنیتی-اقتصادی

تذکر:ذکر منابع ضروری است امتیاز بالا به افرادی تعلق می گیردد که متن آنها با بقیه مشابه نباشد.

یک نظر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*