بایگانی/آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۸

برنامه امتحانات خرداد ماه

هنرجویان گرامی لطفا به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایید با توجه به قرار گرفتن محل هنرستان جهت حوزه آزمون های دوازدهم نظری تلاش شده است در روزهای آزمون مذکور آزمونی برگزار نگردد.بنابر این خارج از ساعت امتحان خود نیز تا پایان خرداد از مراجعه به هنرستان خودداری کنید.   بیشتر بخوانید »